home                        
  | Werkwijze | | | | |
 
 
Werkwijze
De werkwijze is praktisch, kortdurend en klachtgericht. Onze naam, Het IJkpunt, verwijst naar een norm, een meetpunt. Veel mensen redeneren vanuit en leven naar een bepaalde norm. Die norm wordt dan als 'normaal' gezien. Maar niet iedereen heeft hetzelfde IJkpunt. Goed maar vaak ook lastig. Wij kunnen u helpen weer richting uw ijkpunt te komen als u even de richting kwijt bent.

Als u het moeilijk hebt met uzelf of met anderen, dan kunt u daar niet altijd op eigen kracht uitkomen. Het kan nodig zijn om er met een professioneel iemand over te praten. Als u er vroeg bij bent kan de psycholoog u goed helpen! Vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
De gz-psycholoog van het IJkpunt bespreekt samen met u de situatie en stelt de diagnose. Samen met de psycholoog werkt u aan een oplossing. Waarom komt u er op eigen kracht niet uit? Welke capaciteiten kunnen u helpen? De psycholoog denkt met u mee om tot een oplossing te komen en kan u adviseren, behandelen en zonodig (in overleg met de huisarts) verwijzen.

Patiëntenrecht
Het IJkpunt gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens. Uw privacy is bij Het IJkpunt gewaarborgd. Heeft u desondanks toch klachten of vragen dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Psychologen en psycho-therapeuten  (LVVP) via www.lvvp.info

» Onze voorwaarden (PDF)
 
Okkenbroek gem. Deventer // T 06-2440 6359 // info@hetijkpunt.nl // webontwerp en realisatie