home                        
  | | Voor wie | | | |
 
 
Voor wie
Het IJkpunt biedt hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar. Jeugd behandelen wij helaas niet meer vanwege de ongelofelijke jaarlijkse bureaucratie die in 2015 over ons werd uitgestort door nieuwe wetgeving.

Vrijwel iedereen kent moeilijke momenten in het leven. U hebt het of moeilijk met uzelf of met anderen en soms lukt het niet om die moeilijkheden zelf, op eigen kracht op te lossen. Denk niet te snel of te lang 'ik moet dit alleen oplossen' of 'de klachten vallen eigenlijk (zeker in vergelijking met die ander) wel mee' U bent degene die voelt dus u weet of het te moeilijk of te veel is. Het kan dan enorm helpen om met een professioneel geschoolde hulpverlener te praten. Juist als u er bijtijds bij bent kan de psycholoog u goed helpen!

De GZ-psycholoog van het IJkpunt bespreekt samen met u de situatie en stelt de diagnose.
Samen met de psycholoog werkt u aan een oplossing. Waarom komt u er op eigen kracht niet uit? Welke capaciteiten kunnen u helpen?

De psycholoog denkt met u mee om tot een oplossing te komen. De psycholoog kan u adviseren, behandelen en zonodig (in overleg met de huisarts) verwijzen. Het IJkpunt biedt hulp aan volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar (afhankelijk van de problematiek). De werkwijze is praktisch, kortdurend en klachtgericht. Vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

» Voor welke klachten kunt u terecht?
 
Okkenbroek -gem. Deventer // T 06-2440 6359// info@hetijkpunt.nl // webontwerp en realisatie