home                        
  | | | Tarieven | | |
 
 
Tarieven per 1 januari 2019:
Per 1 januari 2014 moet er van de overheid gerekend worden met zorgproducten. Bij de intake wordt de ernst van uw klachten ingeschat en verbonden aan een product kort, middel, intensief en chronisch. Tevens is er een prestatie onvolledige behandeling waaronder onjuiste verwijzingen (de huisarts moet u goed verwijzen, soms blijkt uw klacht dan niet aan een product te koppelen). Vereiste is dat er sprake is van een zogenaamde DSM-stoornis*.  De zogenaamde vrije markt tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)


Prestatie Omschrijving Tarief
Basis GGZ kort  (bk) Lichte DSM stoornissen €507,62
Basis GGZ middel (bm) Matige DSM stoornissen €864,92
Basis GGZ intensief (bi) Ernstige DSM stoornissen €1365,25
18005 Onvolledig behandeltraject €207,19
Overige producten (OVP) Overige producten per consult.  bijv.relatieproblematiek (deze zijn voor eigen rekening) €105,25


Overige consulten op aanvraag.


Een standaard consult bedraagt 60 minuten
waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratie/diagnostiek tijd. Uw verzekeraar heeft met uitzondering van ENO geen contract met ons, omdat wij vanaf 1 januari 2019 contractvrij werken. U krijgt zelf de factuur van ons en dient die zelf aan ons te voldoen. U kunt de factuur daarna naar de verzekeraar sturen en zij zullen u vergoeden volgens hun eigen regels binnen de wettelijke kaders. De ene verzekeraar is daar kwalitatief hoogstaander in dan de andere. U kunt zelf in december en januari van ieder jaar de kwalitatief beste verzekeraar kiezen

Wat is een DSM stoornis? Dit is een stoornis die voorkomt in het boekwerk DSM IV. De verwijzer  (huisarts) zal moeten inschatten of u aan die beschrijving voldoet. Zo ja, dan kan de arts u doorverwijzen. Andere problematiek kan ook behandeld worden maar wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en vallen onder de zogenaamde overige producten. 

Zie ook:
» Verzekering
» Betaling
 
Okkenbroek gem. Deventer // T 06-2240 6359 // info@hetijkpunt.nl // webontwerp en realisatie