home                        
  | | | | Nieuws | |
 In 
 
Nieuws
Einde tijdperk RIJSSEN
Zoals hieronder wordt uitgelegd wordt de praktijk in Rijssen per 31 december gestaakt. Afgelopen donderdag 20 december was het zover, de laatste praktijkdag in Rijssen. Helaas laten de overheid en de verzekeraars het zover komen dat er maar weinig kleine kwalitatieve praktijken kunnen overblijven. Het is niet anders, een bittere pil.

In Okkenbroek wordt op beperkte schaal wel praktijkgehouden, echter zonder verstikkende contracten met de zogenaamde zorgverzekeraars. U kunt ons benaderen mocht u behoefte hebben aan zorgzame zorg! Helaas en met grote spijt moeten we u meedelen dat er vanaf heden, 10 oktober 2018, geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen voor de praktijk in Rijssen. Langzaam maar zeker zal de praktijk zo leeglopen om vervolgens te sluiten per 31 december 2018.

De hoofdreden voor het stoppen is de steeds verdergaande bemoeizucht van verzekeraars met de daadwerkelijke behandeling. Knarsetandend hebben wij de laatste jaren moeten toezien hoe de verzekeraars ons steeds meer verplichtingen opleggen, die wel tijd en geld kosten, maar hoegenaamd niets toevoegen aan het helpen van u, de cliënt met een probleem. En hoewel je denkt, nu zijn we er wel, weet ieder jaar wel weer een verzekeraar iets nieuws te verzinnen, waarbij wij heel diep moeten zuchten. En immer waren de contracten ver onder het financiële niveau zoals door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) ieder jaar opnieuw wordt bepaald. DSW bedacht dit jaar dat intensieve trajecten met een lager percentage worden vergoed dan kortlopende trajecten. Alsof wij cliënten langer zouden behandelen dan nodig en dus finacieel gestraft moeten worden. De financiële druk wordt steeds groter en de praktijk mag tekenen bij het kruisje, of niet.

We gaan stoppen, we zijn het zo ongelofelijk beu dat kostbaar zorggeld besteed wordt om de verzekeraars van management informatie te voorzien; we zijn het beu om soms ongelofelijk schofterig op het matje te worden geroepen door deze financiële instellingen en onbezoldigd controles voor hen te moeten uitvoeren. We zijn het beu, dat we niet meer voor de cliënt kunnen werken maar ons moeten voegen naar de oekazes van de verzekeraars, die ieder jaar opnieuw miljoenen aan zorggeld verkwisten om op de buis en in kranten nieuwe klanten te werven. Dit terwijl de zorgverleners steeds meer de pin op de neus krijgen gedrukt. Er is dan maar één mogelijkheid om daaraan te ontsnappen, met pijn in het hart, stoppen met zelfstandig op hoog niveau praktijk voeren. Uiteindelijk is de cliënt, net als in de jeugdzorg, de dupe.

De praktijk in Okkenbroek blijft op heel kleine schaal actief. Vanaf 2019 kunnen ook daar nog mensen terecht. We werken dan wel volledig contractvrij. Zelfs dan hebben de verzekeraars al veel te veel te zeggen, maar niet alles. Geen contract betekent wel dat de verzekeraar u minder mag betalen. Want hoewel de basis GGZ in de basisverzekering zit, mogen ze dan dan percentage van een fictief
NIP persbericht 14 november 2013   
Mensen met psychische problemen de dupe van zuinigheid zorgverzekeraars

De meest kwetsbare groepen in de samenleving zullen volgend jaar de dupe worden van de onnodig scherpe inkooppraktijk van zorgverzekeraars. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) maakt zich hier grote zorgen over.
De grootste beroepsvereniging van psychologen zegt dit naar aanleiding van signalen van haar leden over hoe verzekeraars zorgcontracten afsluiten voor 2014. Zorgverzekeraars kopen veel te zuinig en te weinig gevarieerd in. Hierdoor moeten lopende behandelingen bij psychologen worden gestaakt en ontstaan wachtlijsten voor cliënten. Met alle ernstige gevolgen van dien voor mensen met psychische problemen en hun omgeving. Tot nu toe zijn al meer dan 250 meldingen bij het NIP binnengekomen, terwijl Achmea en VGZ, de twee grootste verzekeraars, nog moeten beginnen met contractonderhandelingen voor zelfstandig gevestigde psychologen.

Nieuwe vestiging per 1 januari 2012
Vanaf 1 januari kunt u voor consulten ook terecht in onze nieuwe praktijkruimte te Okkenbroek. In het multifunctionele noaberhuus zal Battista Koldewijn speciaal voor clientèle uit de gemeenten Deventer, Raalte en Holten of elders, praktijk voeren. Wilt u informatie of een afspraak maken, spreek dan uw boodschap in op het antwoordapparaat van telnr. 0548-542099 of stuur een bericht naar info@hetijkpunt.nl 
Okkenbroek Salland // T 06-2440-6359 // info@hetijkpunt.nl // webontwerp en realisatie